Medewerker

Zorg voor je gedreven medewerkers!Zorg dragen voor je medewerkers is meer dan een goed loon geven. Gemotiveerde en gedreven medewerkers zijn een groot geschenk voor je bedrijf. Het is belangrijk om hen te behoeden voor chronische stress. En stress wordt niet alleen maar door een hoge werkdruk veroorzaakt. Er zijn heel veel andere oorzaken die kunnen leiden tot een burn-out: slechte sfeer, weinig autonomie, mentale overbelasting, ...


Hierdoor gaan je medewerkers slechter presteren, maken ze meer fouten en op termijn gaan ze thuisblijven. Zo’n ziekteverzuim kost je bedrijf handen vol geld. Als bedrijfsleider kan je preventief heel wat doen odat je medewerkers ontspannen blijven werken want het zijn je gedreven en gemotiveerde medewerkers die burn-out krijgen. En die wil je net niet kwijt! Valt er toch iemand uit? Zorg dan dat je goed voorbereid bent voor een geslaagde re-integratie!


BGreat biedt twee pakketten aan: een preventieve stressbegeleiding en een re-integratiebegeleiding.

Stressbegeleiding

Positieve stress zorgt voor meer focus en efficiëntie op het werk. Als deze stress echter chronisch aanwezig is, kan dit het functioneren van de medewerker (sterk) belemmeren. Hierdoor ervaart de medewerker zijn job als demotiverend. Dankzij deze begeleiding leert de medewerker zijn stresssignalen herkennen en hiermee omgaan aan de hand van verschillende copingvaardigheden zodat hij opnieuw rust in het werk vindt.
Het stresspakket bestaat uit:


 • 8 uur individuele begeleiding
 • 2 uur afrondend gesprek
 • Cursusmateriaal
 • OefenmateriaalDe begeleiding kan zowel ter plaatse als in de praktijk van BGreat.


Deze begeleiding kan betaald worden met werkbaarheidscheques.

Re-integratiebegeleiding


Het kan gebeuren dat je medewerker uitvalt. Om herval te vermijden is het belangrijk dat je onderzoekt of de medewerker in de juiste job zit. Een kerntalentenanalyse biedt hierop een antwoord. De medewerker wordt begeleid in het onderzoeken van verschillende aanpassingen in zijn job of binnen de organisatie. Samen met de werkgever bekijkt de medewerker welke mogelijkheden haalbaar zijn. Naast het advies naar jobcrafting toe, wordt er ook een advies gegeven over (meer) te ontwikkelen persoonlijke vaardigheden. Een re-integratieplan beperkt in sterke mate de kans op herval.


We werken steeds vanuit een win-win situatie en houden rekening met zowel de behoeften van de medewerker als die van de werkgever! De medewerker leert denken in verschillende mogelijkheden, de werkgever zoekt vanuit zijn kant welke mogelijkheden haalbaar zijn voor het team en de organisatie. 


Als blijkt dat een samenwerking niet meer mogelijk is langs, proberen we vanuit de begeleiding naar een mensgericht afscheid over te gaan.


Het re-integratie pakket bestaat uit:


 • intake met bedrijf
 • intake met medewerker
 • individuele begeleiding medewerker
 • kerntalentenanalyse met verslag
 • jobcrafting plan
 • re-integratieplan
 • afrondend gesprek met leidinggevende, HR én medewerker
 • nazorgsessiesDe begeleiding kan zowel ter plaatse als in de praktijk van BGreat.


Deze begeleiding kan betaald worden met werkbaarheidscheques.


Podcast 're-integratietrejacten: hoe en waarom?


Benieuwd naar de visie van Birgit Govaerts in verband met re-integratie en welke elementen herval vermijden?


Beluister dan zeker de podcast 're-integratietrajecten: hoe en waarom?' samen met Danielle Krekels (Coretalents) en Christel Schabon (Certimed).