Groepen

ADVIESVERLENING


Elke adviesverlening bestaat uit een analyse van de probleemstelling, het advies en een implementatieplan.


Binnen je onderneming kan je wel eens vastzitten en zou je graag een onafhankelijk advies hebben over bv. de re-integatie van je medewerker, de functionering van je team, etc. BGreat bekijkt graag met jou en de betrokkenen naar mogelijke concrete oplossingen.


De adviesverleningen bij BGreat starten met een analyse. Van daaruit gaan we kijken naar de huidige werking binnen je organisatie en stellen we een implementatieplan op dat als doel heeft de werking van je organisatie te optimaliseren.