Feedback

Feedback

Een feedbackcultuur implementeren lijkt makkelijk, maar kijk maar eens om je heen... Wie geeft jou op een constructieve manier feedback? En kan je collega makkelijk feedback ontvangen?


Feedback ontvangen, geven en vragen


Zoveel trainingsbureaus focussen enkel op feedback geven. Uit ervaring weet ik dat dit niet werkt. Je krijgt nooit een spontane feedbackcultuur in je bedrijf als je maar op één aspect van feedback werkt. Mensen hebben het bovendien vaak veel moeilijker om feedback te ontvangen dan te geven.


Naast de juiste mindset en vaardigheden aanleren, ligt er ook heel wat werk bij het creëren van een klimaat van vertrouwen, de basis van een feedbackcultuur.


Mogelijke topics


  • Vertrouwen in ons team opbouwen
  • Feedback ontvangen, geven en vragen
  • Feedback geven met focus op groei
  • Een feedbackcultuur implementeren binnen mijn team, bedrijf
Een feedbackcultuur


De bedrijfswereld wijzigt zo snel dat elke medewerker, leidinggevende en directeur nieuwe vaardigheden en kennis zal moeten aanleren. Feedback is het meest krachtige middel om snel te leren en topprestaties op te leveren.


Ondersteun je medewerkers én managers in het geven, ontvangen en vragen van feedback!